ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
«ΛΙΜΑΝΙ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Εμπορικά Κέντρα
ΕΛΛΑΔΑ
Το κτήριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 12.135μ2 με πρόσωπο επί των οδών 26ης Οκτωβρίου και Κεφαλληνίας. Στο κτήριο συνυπάρχουν τρεις διαφορετικές λειτουργίες, αυτή του εμπορικού κέντρου, του επιχειρηματικού κέντρου και του σταθμού αυτοκινήτων (600 θέσεων), όπου όλες διατάσσονται γύρω από ένα κεντρικό αίθριο.