ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Νοσοκομεία
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή Νοσοκομείου συνολικής επιφάνειας 90.000μ2 και δυναμικού 600 κλινών. Περιλαμβάνεται η κατασκευή Βιολογικού σταθμού καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

* Σε κοινοπραξία