ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Αποθήκευσης
ΕΛΛΑΔΑ

Κεντρικές αποθήκες Β.Ελλάδος του Ομίλου Κωτσόβολος


Μελέτη και Κατασκευή Κτηρίου Αποθηκών Βορείου Ελλάδος του Ομίλου Κωτσόβολος στη Βιομηχανικής Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, συνολικού εμβαδού 21.000μ2 συμπεριλαμβανομένων και γραφειακών χώρων 1.100μ2 σε εσωτερικό όροφο. Σημαντικό έργο είναι και η διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 20.000μ2.