ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
JUMBO A.E.
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Αποθήκευσης
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο αποτελείται από τρία μεταλλικά κτίρια συνολικής επιφάνειας 42.718μ2 και ολοκληρώθηκε τμηματικά εντός δεκαπέντε (15) μηνών.