ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ANGSANA CORFU
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Ξενοδοχεία - Τουρ.Εγκαταστάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ANGSANA CORFU
Το έργο αφορά την ανέγερση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος ANGSANA CORFU, για λογαριασμό της εταιρείας KLC III HELLAS Α.Ε., στην περιοχή Μπενίτσες της Κέρκυρας.
Περιγραφή έργου:
Πλήρης κατασκευή Bungalows, κατοικιών, περιβάλλοντος χώρου του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και πλήρως κατασκευή δικτύων Η/Η περιβάλλοντος χώρου και συνδέσεις με βιολογικο καθαρισμό.