ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Νοσοκομεία
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή Νοσηλευτικού συγκροτήματος σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 23.500 μ2, με στεγασμένους χώρους 32.500 μ2 σε 8 επίπεδα, δυναμικότητας 315 κλινών.