ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙ.ΚΕ.Β.Ε
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Αποθήκευσης
ΕΛΛΑΔΑ
Το ΔΙΚΕΒΕ είναι το μεγαλύτερο logistics center των Βαλκανίων και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Βρίσκεται στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, στην Θεσσαλονίκη. Το έργο σε πλήρη ανάπτυξη, θα αποτελείται από στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους εκτάσεως 120.000μ2, με επιπλέον γραφειακούς χώρους 6.000μ2, σε οικόπεδο 167.000μ2. Μέσα στο ΔΙΚΕΒΕ θα υπάρχει σιδηροδρομικός εμπορευματικός σταθμός, που θα συνδέεται με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με την Βαλκανική ενδοχώρα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα κτήρια κατασκευάζονται με εδαφόπλακα από οπλισμένο σκυρόδεμα και πρωτεύοντα φέροντα οργανισμό από ολόσωμους και δικτυωτούς φορείς. Οι εγκαταστάσεις του είναι οι πλέον σύγχρονες για logistics δραστηριότητες.