ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΙΑΣΩ - GENERAL A.E.
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Νοσοκομεία
ΕΛΛΑΔΑ
Κτήριο γραφείων με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της ΙΑΣΩ - GENERAL A.E.

Περιλαμβάνει τέσσερα υπόγεια συνολικής επιφάνειας 5.800μ2 με χώρους στάθμευσης ΙΧΕ, Η/Μ χώρους και αποθήκες. Οι τρείς όροφοι της ανωδομής συνολικής επιφάνειας 2.740μ2, περιλαμβάνουν χώρους γραφείων, εξεταστήρια κ.λπ.