ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΕΡΑΝΗ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόκειται για την πλήρη ανακατασκευή των παλαιών καπναποθηκών του «ΚΕΡΑΝΗΣ» επί της οδού Θηβών, στον δήμο Αγ. Ι. Ρέντη. Το κτήριο αναπτύσσεται σε δύο (2) ενότητες καλύπτοντας επιφάνεια 48.300 τμ, όπου η Α ενότητα αποτελείται από κτήριο τεσσάρων (4) επιπέδων, ενώ η Β ενότητα αποτελείται από κτήριο έξι (6) επιπέδων, πλέον ισογείου & υπογείου αντίστοιχα για κάθε κτηριακή ενότητα.

Στο ακίνητο εκτελέσθηκαν εργασίες αναδιαρρύθμισης του χώρου (δημιουργία νέων κλιμακοστάσιών, ανελκυστήρων, χώρων στάθμευσης κ.α.), ανακαίνισης/ μετατροπής εσωτερικών χώρων σε χώρους γραφείων, αναβάθμισης όψεων, διαμόρφωσης αίθριων, εκ νέου κατασκευής μεταλλικής οροφής καθώς και διαμόρφωσης 9 στρεμμάτων περιβάλλοντα χώρου με έργα πρασίνου.

* Σε κοινοπραξία