ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Εκπαίδευσης
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή κτηρίου σε οικόπεδο 30.000μ2. Το κυρίως κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από 5 κτήρια 5.000μ2. Χαρακτηριστικά του κτηρίου είναι οι βαριές τοιχοποιίες, ειδικές ψευδοροφές, ακουστικά επιχρίσματα, πλωτά δάπεδα, πόρτες, κλπ.