ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΙΡΑΚ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Νοσοκομεία
ΙΡΑΚ
Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός Γενικού Νοσοκομείου συνολικής επιφάνειας 18.000 m2, εκ των οποίων τα 2.000 m2 αποτελούν κατοικίες για το προσωπικό. Το έργο αφορά τον σχεδιασμό, κατασκευή, παράδοση turn key, πλήρως αποπερατωμένο με όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ιατρικό εξοπλισμό, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, έπιπλα, εργασίες περιβάλλοντος χώρου, ανοιχτό χώρο στάθμευσης, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη.


Το νοσοκομείο διαθέτει 100 κλίνες και 22 δωμάτια εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ και χειρουργεία) και προβλέπεται να παρέχει:
  • Διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο
  • Ιατρικό κέντρο
  • Παιδιατρική και Μαιευτική μονάδα
  • Κέντρο αποκατάστασης ασθενών που έχουν επιβιώσει από καταστροφές
  • Κέντρο εκπαίδευσης ιατρών

Η κατασκευαστική περίοδος είναι 23 μήνες, με έναρξη κατασκευής τον Φεβρουάριο του 2013. Το έργο ανατέθηκε από την Κυβέρνηση της Βασόρας που ενεργεί για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.