ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπιακό ιππικό κέντρο & Νέος ιππόδρομος Αθηνών


Το έργο κατασκευάζεται σε έκταση 2.120 στρεμμάτων και περιλαμβάνει την κατασκευή των ακολούθων: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: με κτήρια jumping Αρένας, dressage, κλειστής αρένας και VIP's καθώς και στάβλους για 250 άλογα, ανοικτές αρένες προπόνησης/προθέρμανσης και διαμόρφωση και φύτευση διαδρομής Ιππικού Τριάθλου. ΝΕΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ: με κτήριο Grand Stand 30.000μ2, στίβο Ιπποδρόμου, στάβλους για 1.600 άλογα, paddocks, κτηνιατρική κλινική και βοηθητικά κτήρια αποθηκών, γραφείων, βιολογικός καθαρισμός, parking 4.000 αυτοκινήτων κλπ.

* Σε κοινοπραξία