ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
DIYAFAH INTERNATIONAL SCHOOL
Οικοδομικά Έργα
Υπο κατασκευή
Κτίρια Εκπαίδευσης
ΗΑΕ
DIYAFAH INTERNATIONAL SCHOOL

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση σειράς τεχνικών εργασιών σε κτήριο συνολικής επιφάνειας 93.186 τ.μ. Η διάρκεια κατασκευής είναι δέκα (10) μήνες. 
Ο προϋπολογισμός τους έργου ανέρχεται στα 8,5 εκατ. ευρώ.