ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Νοσοκομεία
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή κλινικής δυναμικότητας 72 κλινών, με τέσσερις αίθουσες χειρουργείων και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.