ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
THE BAY COURSE GOLF CLUBΗOUSE - COSTA NAVARINO
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Ξενοδοχεία - Τουρ.Εγκαταστάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Το Κτίριο Λέσχης Γκολφ THE BAY COURSE GOLF CLUBΗOUSE περιλαμβάνει όλες τις οικοδομικές, Η/Μ εργασίες καθώς και εργασίες περιβάλλοντα χώρου, κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών (ύδρευση, άρδευση, ηλεκτρικά) για την σύνδεση αυτών στα υφιστάμενα δίκτυα υποδομών εντός της Π.Ο.Τ.Α. Πύλου). Πραγματοποιήθηκε επίσης κατασκευή τμήματος της οδοποιίας που είναι απαραίτητο για την αυτόνομη λειτουργία του.
Συνολική επιφάνεια κτιρίου: 2.129,80m².
Η ιδιαιτερότητα του έργου έγκειται στην επίτευξη της συνέχειας του ανάγλυφου του εδάφους και την απόλυτη προσαρμογή του έργου στο φυσικό περιβάλλον του γηπέδου γκολφ.