ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Κτίριο γραφείων, το οποίο στεγάζει το Μηχανογραφικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας (ATE ΒΑΝΚ) στο Μαρούσι. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 12.250τμ, αναπτύσσεται σε οικόπεδο 8.000τμ και περιλαμβάνει δύο (2) υπόγεια, ισόγειο, τέσσερις (4) ορόφους ανωδομής κι ένα κατάστημα εξωτερικά του κυρίου όγκου του κτιρίου.

Η κατασκευή του έργου αφορά όλες τις εργασίες που έπονται της κατασκευής του φέροντα οργανισμού του κτιρίου (Β΄ φάση ανέγερσης) καθώς και την κατασκευή δικτύου μέσης τάσεως & υποσταθμών και βιομηχανικού κλιματισμού στον χώρων των μηχανών. Επιπλέον στον περιβάλλοντα χώρο εκτελέστηκαν έργα πρασίνου, οδοποιίας και εξωτερικών χώρων στάθμευσης.