ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Νοσοκομεία
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου επιφανείας 60.000μ2 και δυναμικού 450 κλινών περιλαμβάνονται πλήρεις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού, εγκαταστάσεις Ιατρικού και Νοσοκομειακού εξοπλισμού, βιολογικός καθαρισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

* Σε κοινοπραξία