ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
CARREFOUR ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Εμπορικά Κέντρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόκειται για την κατασκευή εξαώροφου εμπορικού κέντρου, επί της οδού Φιλαδελφείας & Σάμου, στον Σταθμό Λαρίσης. Το εμπορικό κέντρο διαθέτει συνολική επιφάνεια 22.300τμ και αναπτύσσεται σε έξι (6) επίπεδα ανωδομής και έξι (6) υπόγεια.

Στους εμπορικούς χώρους στεγάζονται το Carrefour και το Saturn, ενώ οι υπόγειοι χώροι προσφέρουν 223 θέσεις στάθμευσης.