ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
BOEHRINGER INGELHEIM
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Προσθήκη τριών νέων κτιρίων σε υπάρχουσα Φαρμακοβιομηχανία, στατική ενίσχυση υπαρχόντων κτιρίων, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε συνολική επιφάνεια κτιρίων 18.280m² και δωμάτων 5.000m².
Οι εργασίες εκτελέσθηκαν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία της Φαρμακοβιομηχανίας.