ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
BFH ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Χώροι Στάθμευσης
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Πρόκειται για Parking 1700 αυτοκινήτων από προ-κατασκευασμένο Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, με ένα υπόγειο και 10 ορόφους, συνολικής Επιφανείας 55,000 m2.