ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Αισθητική Ενοποίηση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών


Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά Ολυμπιακά ‘Έργα, μελέτης του Ισπανού Αρχιτέκτονα Santiago Calatrava. Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική διαμόρφωση του Ολυμπιακού δακτυλίου και των κοινόχρηστων χώρων, την κατασκευή περιπτέρων εξυπηρέτησης θεατών, γήπεδα προθέρμανσης, πλήρεις Η/Μ υποδομές, καθώς και την κατασκευή οδών και γεφυρών.

*Σε κοινοπραξία