ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Κτηρίου Τελωνείου του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» συνολικής επιφάνειας 5.615μ2. Το κτήριο αποπερατώθηκε το 2001).