ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ATHENS GATE HOTEL
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Ξενοδοχεία - Τουρ.Εγκαταστάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Αναβάθμιση ξενοδοχειακής μονάδας από 3* σε 4* αστέρων. Η αναβάθμιση και ανακατασκευή του κτιρίου αφορά στην αναδιαμόρφωση όλων των επιπέδων του ξενοδοχείου (υπόγεια, ισόγειο & όροφοι) καθώς και στην διαμόρφωση χώρου υπαίθριου bar στο δώμα.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Αθηνών, επί της Λεωφ. Συγγρού και διαθέτει – πλέον - 99 δωμάτια κατηγορίας 4* αστέρων.