ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Οικοδομικά Έργα
Υπο κατασκευή
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες εκσκαφών-αντιστηρίξεων, κατασκευή φέροντος οργανισμού, οικοδομικές & Η/Μ εργασίες για την κατασκευή κελύφους, Α, Β, Γ κτιρίων γραφείων με δύο υπόγεια, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 & Φρίξου, στη Θεσσαλονίκη.

Η εργολαβία θα γίνει με προδιαγραφές πιστοποίησης LEED και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/06/2023.

Κύριος Έργου: OURANIA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.