ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
AEG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ

AEG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Κτήριο γραφείων και εργοστάσιο


Κατασκευή σύγχρονου εργοστασίου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών (επιφάνειας 9.800 μ2 ) αποτελούμενο από ένα κτήριο βιομηχανίας και αποθηκών και ένα κτήριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία του επιστημονικού προσωπικού και οι διοικητικές υπηρεσίες του.