ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ABB ΕΛΛΑΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΒΒ ΕΛΛΑΣ - Κτίριο γραφείων & βιομηχανικών εγκαταστάσεων


Κατασκευή κτιρίου (με ενσωμάτωση στοιχείων βιοκλιματικού σχεδιασμού) συνολικής επιφάνειας 11.000μ2. Οι υπόγειοι χώροι (5.000μ2) του κτιρίου περιλαμβάνουν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες. Η ανωδομή του κτιρίου (6.000μ2) περιλαμβάνει χώρους γραφείων και βιομηχανικό χώρο συναρμολόγησης πινάκων.