ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΑΝΑΜΠΙΣ, ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κατοικίες Οικ. Συγκροτήματα
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Κατασκευή 2 πύργων με κατοικίες, που θα περιλαμβάνουν ισόγειο, ημιώροφο και 18 τυπικούς ορόφους, ενώ θα κατασκευασθούν 63 κατοικίες σε κάθε πύργο.

Η εργολαβία περιλαμβάνει ακόμα έργα διαμόρφωσης εξωτερικού και περιβάλλοντος χώρου καθώς και ανοικτές θέσεις στάθμευσης ανά επίπεδο.