ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σιδηροδρομικά
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο αποτελείται από δύο γραμμές ΤΡΑΜ συνολικού μήκους 24 χλμ. χωρίς να υπολογίζονται οι συνδέσεις με τον χώρο του Αμαξοστασίου και του συνεργείου (περίπου 3 χλμ.) Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια και θέση σε λειτουργία των Η/Μ συστημάτων για την πλήρη κατασκευή και θέση σε λειτουργία του έργου.

* Σε κοινοπραξία