ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΥΤ/ΔΡΟΜΟΣ Ε75 - ΤΜΗΜΑ VLADICIN HAN - DONJI NERADOVAC
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΣΕΡΒΙΑ

Αυτοκινητόδρομος Ε75 στην Σερβία - Κατασκευή οδοποϊίας και γεφυρών στο τμήμα VLADICIN HAN - DONJI NERADOVAC


Το έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Μ1/Ε75 - Vladicin Han – Donji Neradovac στην Σερβία μήκους 26χλμ. με τρεις (3) λωρίδες ανά κατεύθυνση συμπεριλαμβανομένης και μίας βοηθητικής και κεντρική νησίδα ασφαλείας πλάτους 4μ. Η εργολαβία περιλαμβάνει ακόμα την κατασκευή τριάντα οχτώ (38) γεφυρών, μήκους 1.750,00μ καθώς και το δίκτυο παράπλευρων οδών μήκους 19,4χλμ