ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σιδηροδρομικά
ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκευή τμήματος της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου - Δομοκού


Πρόκειται για την κατασκευή τμήματος 27 χλμ της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων και περιλαμβάνει την κατασκευή έντεκα (11) σηράγγων, τεσσάρων (4) σιδηροδρομικών γεφυρών (κοιλαδογέφυρες), τεσσάρων (4) οδικών γεφυρών, δώδεκα (12) ανισόπεδων διαβάσεων και την κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού Αγ. Στεφάνου και των σιδηροδρομικών στάσεων Αγγειών και Θαυμακού.

* Σε κοινοπραξία