ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Ε80-ΣΕΡΒΙΑ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σήραγγες
ΣΕΡΒΙΑ

Κατασκευή σηράγγων PROGON και PRZONJA PADINA στο τμήμα DIMITROVGRAD του αυτοκινητόδρομου Ε80


Η εργολαβία περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) δίδυμων σηράγγων (Progon και Przonja Padina) στο Dimitrovgrad της Σερβίας συνολικού μήκους 3,2 χλμ. Η κάθε σήραγγα θα περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και βοηθητική λωρίδα ανά κατεύθυνση καθώς και πεζοδρόμια πλάτους 90εκ. σε κάθε πλευρά.