ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΤΙΘOΡΕΑ | 8 ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ

Αλίαρτος - Τιθωρέα - 8 ανισόπεδες διαβάσεις

Κατασκευή 8 ανισόπεδων οδικών διαβάσεων πάνω από την σιδηροδρομική γραμμή Αλίαρτου - Τιθωρέας.