ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ

Παράκαμψη Αγρινίου | Τμήμα Αγγελόκαστρο - Κουβαράς

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η πλήρης κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου πλάτους οδοστρώματος 24,5 μ και μήκους 21 χλμ. η οποία αποτελεί τμήμα της παράκαμψης της πόλης του Αγρινίου συνολικού μήκους 34 χλμ. Κατασκευάστηκαν τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συμπεριλαμβανομένης και μια βοηθητικής λωρίδας (εύρους 10.75-10.85m). Η ολοκλήρωση του έργου περιελάμβανε και την κατασκευή σημαντικού αριθμού γεφυρών και υπόγειων διαβάσεων.