ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Εμπορικά Κέντρα
ΕΛΛΑΔΑ
Έγινε προσθήκη καθ' ύψος και κατ' επέκταση σε υπάρχον κατάστημα που περιλαμβάνει: Δύο υπόγεια συνολικής επιφάνειας 5.900 μ2 με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθηκευτικούς χώρους. Η ανωδομή, αποτελούμενη από έξι ορόφους συνολικής επιφάνειας 17.800μ2, περιλαμβάνει καταστήματα, καφετέρια και Η/Μ χώρους. Το δώμα του Α΄ ορόφου επιφάνειας 4.500μ2 και το μεταλλικό πατάρι στον Β΄όροφο επιφάνειας 2.700μ2 χρησιμοποιούνται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου επιφανείας 9.000μ2.