ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη Καλαμάτα -  Τμήμα Παραδείσια Τσακώνα, Πελοπόννησος, Ελλάδα


Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 10,16 χιλιομέτρων. Το έργο ακολουθεί τα πρότυπα των αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή είναι διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό συμπληρωματικών κατασκευών, γεφυρών καθώς και μιας κοιλαδογέφυρας.

*Σε κοινοπραξία