ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ-ΣΚΟΠΙΑ-ΤΜΗΜΑ ORIZARI - SARAJ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΠΓΔΜ

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στα Σκόπια- Τμήμα Orizari - Saraj

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση μήκους 12,5χλμ. Στο έργο περιλαμβάνονται γέφυρες και κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους 3.165μ., εργασές αποχέτευσης, σήμανσης και φωτισμού.