ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΛΙΜΑΝΙ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Λιμενικά
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή και θωράκιση προβλήτας μήκους 250μ. και κυματοθραύστης μήκους 140μ.