ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΙΘΟΡΕΑ – ΔΟΜΟΚΟΣ
Έργα υποδομής
Υπο κατασκευή
Σιδηροδρομικά
ΕΛΛΑΔΑ

Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευή της επιδομής, των Η/Μ εγκαταστάσεων, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα-Δομοκός


Η εργολαβία αφορά στις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της υποδομής, την ανακαίνιση ή/ και την ολοκλήρωση των κτιριακών, εγκαταστάσεων, την κατασκευή της επιδομής, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών, καθώς και της ηλεκτροκίνησης της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων (Ν.Σ.Γ.Υ.Τ.) Τιθορέα – Δομοκός, συνολικού μήκους 106 χλμ.

* Σε κοινοπραξία