ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σιδηροδρομικά
ΕΛΛΑΔΑ

Γενική ανακαίνιση γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης

Το έργο αφορά την ανακαίνιση 77 χλμ γραμμής κανονικού εύρους υψηλών ταχυτήτων V=160km/h και αξονικού φορτίου 22,5 tn.