ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΙΔ/KH ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σιδηροδρομικά
ΕΛΛΑΔΑ

Συντήρηση υφιστάμενης γραμμής Θεσσαλονίκης - Φλώρινας

Το έργο αφορά την πλήρη ανακαίνιση της γραμμής Θες/νίκης - Φλώρινας στο τμήμα από Σ.Σ. Άρνισσας έως Σ.Σ. Αμυνταίου, από Σ.Σ. Βεύης έως Σ.Σ. Φλώρινας και από Σ.Σ. Μεσονησίου έως Σ.Σ. Ν. Καυκάσου υπό σύγχρονη κυκλοφορία συρμών.

Το συνολικό μήκος των ανακαινιζόμενων σιδηροδρομικών γραμμών και Σ. Σταθμών είναι περίπου 70,0 χιλ.

Η ανακαίνιση πραγματοποιείται με σιδηροτροχιές τύπου UIC 54 και στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα τύπου Β-70.

Παράλληλα με τα ως άνω περιγράφοντα ανακαινίζεται συγχρόνως και τμήμα της υποδομής. Μετατρέπονται παλιές Ι.Δ. (ισόπεδες διαβάσεις) σε σύγχρονες Ι.Δ. δια χρήσεως προκατασκευασμένων ελαστομεταλλικών στοιχείων.

Εγκαθιστώνται νέα Α.Σ.Ι.Δ. (αυτόματα συστήματα ισόπεδων διαβάσεων)
Αντικαθίστανται παλιές μεταλλικές γέφυρες με νέες εκ σκυροδέματος και επεκτείνονται ή επανακατασκευάζονται πολλά μικρό τεχνικά (κιβ. Οχετοί και σωληνωτοί οχετοί)