ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σήραγγες
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής 11,35 χλμ. Περιλαμβάνονται σήραγγες μήκους 2.555μ. διατομής 82μ2, Cut & Cover μήκους 1.755μ.,καθώς και κατασκευή παράπλευρων δρόμων μήκους 12 χλμ.

* Σε κοινοπραξία