ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΙΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σιδηροδρομικά
ΕΛΛΑΔΑ

Σιδηροδρομικές εργασίες μεταξύ Σ.Σ Ευαγγελισμός - Σ.Σ Λεπτοκαριά

Στρώση νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων σε μήκος 55χλμ. Με χρήση βαρέων μηχανημάτων. Περιλαμβάνονται όλες οι σιδηροδρομικές εργασίες. Οι στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την στρώση γραμμής κατασκευάζονται από την θυγατρική εταιρεία της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.