ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΙΔΑΡΙ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σιδηροδρομικά
ΕΛΛΑΔΑ
Η Επέκταση Αιγάλεω - Χαϊδάρι αποτελεί τμήμα της Επέκτασης της Γραμμής 3 η οποία εκτείνεται αρχικά δυτικά του σταθμού Αιγάλεω μέχρι τον Σταθμό Χαϊδαρίου συνολικού μήκους 1,418km και εν συνεχεία νότια έως τον Πειραιά.

Τα έργα αυτής επέκτασης αποτελούνται από:
  • Τον Σταθμό Χαϊδάρι κατασκευασμένο με τη μέθοδο ανοικτού ορύγματος.
  • Σήραγγα μήκους 1,31km που στην αρχή της είναι τριπλής τροχιάς, ακολουθεί ένα μεταβατικό τμήμα με διατομή μεταξύ διπλής και τριπλής τροχιάς και κατόπιν τμήμα με διατομή διπλής τροχιάς έως το νέο τερματικό φρέαρ, που αποτελεί το πέρας του έργου.
  • Δύο φρέατα αερισμού, ένα φρέαρ στο τμήμα μεταξύ φρέατος Άλσους (τερματικό φρέαρ της υπό κατασκευή επέκτασης Μοναστηράκι - Αιγάλεω) και Σταθμού Χαϊδαρίου (φρέαρ Ηρώων Πολυτεχνείου) και ένα φρέαρ (φρέαρ Βενιζέλου) 110m περίπου πριν το πέρας ταυ προσωρινού επίσταθμου. Στο τέλος της επέκτασης θα κατασκευασθεί επίσης κυκλικό φρέαρ - έξοδος κινδύνου μικρής διαμέτρου (τερματικό φρέαρ).


Στην Εργολαβία αυτή συμπεριλαμβάνονται και πέρα της επέκτασης:
 

  • Το Αμαξοστάσιο Ελαιώνα, κατασκευάστηκε σε χώρο περίπου 86.000m2 στην θέση Άγιος Σάββας στον Ελαιώνα, και θα περιλαμβάνει υπόγειο χώρο εναπόθεσης 14 συρμών (σε περίπου 26.500m2), κτήριο συντήρησης και μικρών επισκευών (δυνατότητας 6 συρμών), και άλλα βοηθητικά κτήρια. Θα περιλαμβάνει επίσης τις στατικές προβλέψεις για την μελλοντική κατασκευή του κεντρικού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων της Αττικής, του οποίου τμήμα θα κατασκευαστεί πάνω από το υπόγειο τμήμα του αμαξοστασίου.
  • Ένα Σταθμό Μετεπιβίβασης παράλληλα με τον ομώνυμο σταθμό μετρό, στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο που είναι το ΟΤ 750 ή 128 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Πρόκειται για ένα πενταόροφο κτήριο στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων με ισόγειο, υπόγειο και 3 ορόφους, συνολικής χωρητικότητας 383 θέσεων στάθμευσης.