ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ AL MADINA AL SHAMALIYA
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Η ΤΕΡΝΑ σε κοινοπραξία με την εταιρεία CGCE  (ΤΕΡΝΑ 50% – CGCE 50%) έχει αναλάβει την κατασκευή των γεφυρών σύνδεσης των νησιών Al Madina Al Shamaliya (9, 10, 11 και 12). Το έργο έχει προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ και ανατέθηκε στην κοινοπραξία από το Υπουργείο Στέγασης του Μπαχρέιν.