ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Υδραυλικά
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Το  έργο  περιλαμβάνει την κατασκευή βασικού  δικτύου  αποχέτευσης  συνολικού  μήκους  1.760  μ.   καθώς  και  δίκτυο  επεξεργασμένων  λυμάτων  συνολικού  μήκους  9.100  μ.
για την εξυπηρέτηση των νησιών Al Madina Al Shamaliya.

* Σε Κοινοπραξία.