ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σήραγγες
ΕΛΛΑΔΑ

Η σήραγγα έχει μήκος 9,025 μ. είναι διπλού κλάδου με συνδετήριες στοές ανά 500 μ. Διέρχεται από περιοχές με αργιλικούς σχηματισμούς, ασβεστολίθους και οφιολίθους.

Η διάνοιξη της αργίλου, μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία έγινε με πρωτοποριακή μέθοδο που δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ στον κόσμο και η οποία αναπτύχθηκε στο εργοτάξιο.

*Σε κοινοπραξία