ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σύμβαση Παραχώρησης για κατασκευή και λειτουργία της Ιόνιας Οδού. Εκτός της κατασκευής και λειτουργίας του κυρίου έργου (Ιόνια Οδός μήκους 196,2 χλμ. παραπλεύρως δυτικής ακτής Ελλάδος), η παραχώρηση συμπεριλαμβάνει και την αναβάθμιση, συντήρηση και λειτουργία ενός τμήματος μήκους 182,5 χλμ. του ήδη υπάρχοντος αυτοκινητόδρομου Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Το Έργο ακολουθεί τα Πρότυπα κατασκευής και λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων δηλαδή αυτοκινητόδρομος διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και προβλεπόμενη ταχύτητα μελέτης 120 χλμ/ ώρα.

*Σε κοινοπραξία