ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ E80 - ΤΜΗΜΑ PROSEK - BANCAREVO
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΣΕΡΒΙΑ

Αυτοκινητόδρομος Ε80 στην Σερβία - Κατασκευή οδοποϊίας και γεφυρών στο τμήμα PROSEK - BANCAREVO


Το τμήμα Prosek – Bancarevo συνολικού μήκους 9,43 Χλμ., είναι μέρος του Αυτοκινητοδρόμου Ε80 (Prosek) – Dimitrovgrad (Σύνορα Βουλγαρίας), ο οποίος είναι η βασική οδική σύνδεση με τον Ευρωπαϊκό Corridor X. Η χάραξη της οδοποιίας ακολουθεί τον υπάρχοντα τοπικό δρόμο R-241a ή τον επικαλύπτει. Τα 4 πρώτα χλμ. της χάραξης σχηματίζονται από ανάχωμα, ενώ τα υπόλοιπα είναι σε λοφώδη περιοχή με πολλές τομές. Η κατασκευή επίσης περιλαμβάνει δέκα (10) γέφυρες, οι οποίες βρίσκονται στο πρώτο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Ε80.
* Σε Κοινοπραξία