ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε75 - ΣΕΡΒΙΑ - ΤΜΗΜΑ GRABOVNICA - GRDELICA
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Έργα Οδοποιίας
ΣΕΡΒΙΑ

Αυτοκινητόδρομος Ε75 στην Σερβία - Κατασκευή οδοποϊίας και γεφυρών στο τμήμα GRABOVNICA - GRDELICA


Πρόκειται για την κατασκευή τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Μ1/Ε75 - Grabovnica – Grdelica στην Σερβία μήκους 5,6 χλμ. με τρεις (3) λωρίδες ανά κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης και μίας βοηθητικής και κεντρική νησίδα ασφαλείας πλάτους 4μ. Σε όλο το μήκος του έργου θα κατασκευαστεί ένας κόμβος, στην περιοχή Grdelica. Ο καινούργιος αυτοκινητόδρομος θα γίνει σε τμήμα του υφιστάμενου μέσω ενίσχυσής του, αλλά και σε επέκταση αυτού. Θα εδράζεται κυρίως σε νέο επίχωμα και καθώς θα διέρχεται πάνω από τον ποταμό Μοράβα και παραπόταμους του, η εργολαβία περιλαμβάνει και την κατασκευή 7 (επτά) γεφυρών συνολικού μήκους 308μ
Ο αυτοκινητόδρομος Βελιγράδι – Νις – FYROM είναι τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητοδρόμων κατηγορίας με κωδικό Ε 75. Στην Σερβία, ο αυτοκινητόδρομος έχει κωδικό Μ 1.