ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ| ΛΕΣΒΟΣ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Λιμενικά
ΕΛΛΑΔΑ
Κρηπιδώματα (80 μ.), περίβρεκτος κυματοθραύστης (200μ.).